Μελέτες που εκπονήθηκαν εξ’ολοκλήρου στο κέντρο μας:

 • IFX-1-P2.3
  An Open Label Phase II Trial to Evaluate the Safety of IFX-1 in Patients With Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa
  Επίσημα στο ClinicalTrials.gov : NCT03001622
 • HIDRA04
  A Double-blind, Randomised, Placebo-controlled Clinical Trial of the Efficacy of MABp1, a- First-in-class True Human Antibody Targeting Interleukin-1alpha, in Patients With Hidradenitis Suppurativa Not Eligible for antiTNF Therapy
  Επίσημα στο ClinicalTrials.gov : NCT02643654
 • HIDRA03
  A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Clinical Trial of the Safety and Efficacy of Anakinra in Patients With Hidradenitis Suppurativa
  Επίσημα στο ClinicalTrials.gov : NCT01558375

Πολυκεντρικές μελέτες στις οποίες συμμετείχε το κέντρο μας:

 • IFX-1-P2.4
  A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Multicenter Phase II Study to Determine Efficacy and Safety of IFX-1 in Subjects With Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa
  Επίσημα στο ClinicalTrials.gov : NCT03487276
  Χρηματοδότηση: InflaRx GmbH
 • M12-555
  A Phase 3, Open-Label Study of the Safety and Efficacy of Adalimumab in Subjects With Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa – PIONEER (Open-Label Extension)
  Επίσημα στο ClinicalTrials.gov : NCT01635764
  Χρηματοδότηση: AbbVie (prior sponsor, Abbott)
 • M11-313
  A Phase 3 Multicenter Study of the Safety and Efficacy of Adalimumab in Subjects With Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa – PIONEER I
  Επίσημα στο ClinicalTrials.gov : NCT01468207
  Χρηματοδότηση: AbbVie (prior sponsor, Abbott)
 • M11-810
  A Phase 3 Multicenter Study of the Safety and Efficacy of Adalimumab in Subjects With Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa – PIONEER II
  Επίσημα στο ClinicalTrials.gov : NCT01468233
  Χρηματοδότηση: AbbVie (prior sponsor, Abbott)
 • HS0003
  A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Study Evaluating the Efficacy and Safety of Bimekizumab in Study Participants With Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa Επίσημα στο ClinicalTrials.gov : NCT04242446
  Χρηματοδότηση: UCB Biopharma SRL
 • CAIN457M2301
  A Randomized, Double-blind, Multicenter Study Assessing Short (16 Weeks) and Long-term Efficacy (up to 1 Year), Safety, and Tolerability of 2 Subcutaneous Secukinumab Dose Regimens in Adult Patients With Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa (SUNRISE)
  Επίσημα στο ClinicalTrials.gov : NCT03713632
  Χρηματοδότηση: Novartis Pharmaceuticals
 • M20-262
  A Phase 2 Multicenter, Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Lutikizumab (ABT-981) in Adult Subjects With Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa Who Have Failed Anti-TNF Therapy
  Επίσημα στο ClinicalTrials.gov : NCT05139602
  Χρηματοδότηση: AbbVie

Ενεργείς πολυκεντρικές μελέτες που συμμετέχει το κέντρο μας:

 • HS0005
  A Phase 3, Open-Label, Parallel Group, Multicenter, Extension Study Evaluating the Long-Term Treatment of Bimekizumab in Study Participants With Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa
  Επίσημα στο ClinicalTrials.gov : NCT04901195
  Χρηματοδότηση: UCB Biopharma SRL
 • CAIN457M2301E1
  A Multicenter, Double-blind, Randomized Withdrawal Extension Study of Subcutaneous Secukinumab to Demonstrate Long-term Efficacy, Safety and Tolerability in Subjects With Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa
  Επίσημα στο ClinicalTrials.gov : NCT04179175
  Χρηματοδότηση: Novartis Pharmaceuticals
 • INCB 54707-203
  A Phase 2, Dose-Escalation, Placebo-Controlled Study of the Safety of INCB054707 in Participants With Hidradenitis Suppurativa
  Επίσημα στο ClinicalTrials.gov : NCT03607487
  Χρηματοδότηση: Incyte Corporation

Μελλοντικές συμμετοχές σε πολυκεντρικές μελέτες:

 • 1368-0067
  An Open-label, Long-term Extension Trial of Spesolimab Treatment in Adult Patients With Hidradenitis Suppurativa (HS)
  Επίσημα στο ClinicalTrials.gov : NCT04876391
  Χρηματοδότηση: Boehringer Ingelheim
 • HS OBTAIN
  A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Proof-of-concept Study Assessing the Efficacy and Safety of an Anti-TNF-OX40L NANOBODY® Molecule, SAR442970, in Participants With Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa
  Επίσημα στο ClinicalTrials.gov : NCT05849922
  Χρηματοδότηση: Sanofi
 • M23-698
  A Phase 3, Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Study to Evaluate Efficacy and Safety of Upadacitinib in Adult and Adolescent Subjects With Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa Who Have Failed Anti-TNF Therapy
  Επίσημα στο ClinicalTrials.gov : NCT05889182
  Χρηματοδότηση: AbbVie