Aspasia Liassidou, Georgios Renieris, Dionysia-Irene Droggiti, Theologia Gkavogianni, Christakis Liassides, Labros Sabracos, Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis, Charalampos S Siristatidis

American Journal of Reproductive Immunology 2020 Mar;83(3):e13216
DOI 10.1111/aji.13216

Keywords: dectin-2; infection; lipopolysaccharide; miscarriage; preterm delivery