Dimitra Stergianou, Vassiliki Tzanetakou, Maria Argyropoulou, Theodora Kanni, Pantelis G Bagos, Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis

Dermatology 2021;237(3):372-377
DOI: 10.1159/000512617

Keywords: Adalimumab; Carriage; Hidradenitis suppurativa; Response; Staphylococcus aureus