Sarantia Doulou, Konstantinos Leventogiannis, Maria Tsilika, Matthew Rodencal, Konstantina Katrini, Nikolaos Antonakos, Miltiades Kyprianou, Emmanouil Karofylakis, Athanassios Karageorgos, Panagiotis Koufargyris, Gennaios Christopoulos, George Kassianidis, Kimon Stamatelopoulos, Robert Newberry, Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis

A novel optical biosensor for the early diagnosis of sepsis and severe Covid-19 the PROUD study

BMC Infectious Diseases 2020 Nov 19;20(1):860
DOI: 10.1186/s12879-020-05607-1Download pdf 🡇

Funding

The study was funded in part by the Hellenic Institute for the Study of Sepsis and in part by Sanmina Corporation.

Keywords: COVID-19; Diagnosis; Optical biosensor; SARS-CoV-2; Sepsis; Severity
Related Studies: PROUD