Korina Lymperopoulou, Dimitrios Velissaris, Antigone Kotsaki, Elli Antypa, Sara Georgiadou, Thomas Tsaganos, Despina Koulenti, Evgenia Paggalou, Georgia Damoraki, Napoleon Karagiannidis, Stylianos E Orfanos

Angiopoietin-2 associations with the underlying infection and sepsis severity

Cytokine 2015 May;73(1):163-8
DOI: 10.1016/j.cyto.2015.01.022View article 🡇

Funding

This study was funded by the Hellenic Institute for the Study of Sepsis.

Keywords: Angiopoietin-2; Infection; Organ failure; Sepsis