Chrysostomos S Katsenos, Anastasia N Antonopoulou, Efterpi N Apostolidou, Aikaterini Ioakeimidou, Georgia Th Kalpakou, Metaxia N Papanikolaou, Aikaterini C Pistiki, Margarita C Mpalla, Michael D Paraschos, Maria A Patrani, Maria E Pratikaki, Theodoros A Retsas, Athina A Savva, Spyridoula D Vassiliagkou, Alexandra A Lekkou, Ioanna Dimopoulou, Christina Routsi, Konstantinos E Mandragos; Hellenic Sepsis Study Group

Critical Care Medicine 2014 Jul;42(7):1651-7
DOI 10.1097/CCM.0000000000000318

Keywords: critical illness; critical illness–related corticosteroid insufficiency; hydrocortisone; outcome; relative adrenal insufficiency; sepsis; septic shock; steroid replacement; tumor necrosis factor-α