Dionyssia-Pinelopi Carrer, Katerina Kotzampassi, Barbara Fyntanidou, Vasilis Grosomanidis, Andreas Papapetropoulos, Maria Lymperi, Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis

Injury 2013 Jul;44(7):935-40
DOI 10.1016/j.injury.2013.03.031

Keywords: Angiopoietin-2; Septic shock; Monocytes