Maria Pavlaki, Garyphallia Poulakou, Panagiotis Drimousis, George Adamis, Efterpi Apostolidou, Nikolaos K Gatselis, Ioannis Kritselis, Anna Mega, Vassiliki Mylona, Athanasios Papatsoris, Apostolos Pappas, Athanassios Prekates, Maria Raftogiannis, Kalliopi Rigaki, Kalliopi Sereti, Dimitrios Sinapidis, Iraklis Tsangaris, Vassiliki Tzanetakou, Dimitrios Veldekis, Konstantinos Mandragos, Helen Giamarellou, George Dimopoulos

Journal of Global Antimicrobial Resistance 2013 Dec;1(4):207-212
DOI 10.1016/j.jgar.2013.06.005

Funding

This study was funded by the Hellenic Institute for the Study of Sepsis.

Keywords: Appropriate treatment; Enterococcal infections; Nosocomial bacteraemia; Polymicrobial infections; Primary bacteraemia; Severe sepsis