Thekla Poukoulidou, Aikaterini Spyridaki, Ira Mihailidou, Petros Kopterides, Aikaterini Pistiki, Zoi Alexiou, Michael Chrisofos, Ioanna Dimopoulou, Panagiotis Drimoussis, Evangelos J Giamarellos-Bourboulis, Ioannis Koutelidakis, Androniki Marioli, Anna Mega, Stylianos E Orfanos, Maria Theodorakopoulou, Christos Tsironis, Nina Maggina, Vlassios Polychronopoulos and Iraklis Tsangaris, for the Hellenic Sepsis Study Group

TREM-1 expression on neutrophils and monocytes of septic patients: relation to the underlying infection and the implicated pathogen

BMC Infectious Diseases, November 2011
DOI: 10.1186/1471-2334-11-309Download pdf 🡇

Funding

The study was supported by the Hellenic Institute for the Study of Sepsis.

Keywords: Septic Shock; Severe Sepsis; Mean Fluorescence Intensity; Causative Pathogen; Acute Pyelonephritis